Werkwijze Dakonderhoud

Werkwijze Dakonderhoud

Dakonderhoud

Met een dakonderhoud van Dakbehoud Nederland heeft u optimale kwaliteit en veiligheid van uw vastgoed.

Dakonderhoud

Dakonderhoud Dakbehoud Nederland

Volgens een beproefde formule biedt Dakbehoud Nederland u een volledig transparant en up-to-date proces van dakonderhoud en dakbeheer. Door middel van heldere, regelmatige communicatie en overzichtelijke digitale rapportages dragen onze vakmensen graag de zorg voor de conditie, de kwaliteit en veiligheid van uw vastgoed.

Werkwijze dakonderhoud

Dakonderhoud van Dakbehoud Nederland wordt aangeboden in de vorm van een jaarcontract met jaarlijkse verlenging. Het planmatig onderhoud houdt in dat de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

1. Reiniging

Het hele dakoppervlak wordt gereinigd. Inclusief de hemelwaterafvoeren en de dakgoten.

2. Dakinspectie

  • De waterdichtheid van het dak wordt gecontroleerd.
  • De conditie van de dakhuid wordt onderzocht en alle naadverbindingen en aansluitingen worden nagelopen. Denk daarbij aan de dakbanen, randaansluiting, expansievoegen, afsluitprofielen en de aansluitingen op afvoeren, lichtkoepels en dergelijke.
  • Inspectie van het dak op mechanische beschadigingen en chemische vervuiling.

3. Herstelwerkzaamheden (preventief)

Kleine gebreken of problemen bij doorvoeren, ontluchtingen en hemelwater afvoeren worden hersteld. De kosten van herstelwerkzaamheden vallen in het onderhoudspakket en worden zodoende niet in rekening gebracht.

4. Duurzame verwerking afval

Na afloop wordt de werkplek weer schoon achtergelaten en wordt het afval meegenomen en verantwoord afgevoerd.

5. Rapportage

U krijgt een rapportage op basis van NEN 2767. De conditie van uw daken wordt, per dakvlak, gedetailleerd behandeld. Verrichte werkzaamheden worden overzichtelijk gerapporteerd.

Strategisch Dakbeheer

Op basis van het advies van onze experts bepaalt u de strategie in de MJOP. Volgens deze strategie maken we een plan van aanpak binnen de Dakbehoud Nederland formule. Dit werkplan vormt de basis van het dakonderhoud en het dakmanagement.  Zowel de formule als uw plan van aanpak op maat zijn onderhevig aan strenge proces- en kwaliteitscontroles. Daarmee bent u continu verzekerd van optimale dienstverlening.

Erkende Dakdekkers

De ruim veertig onderhoudsploegen die dagelijks onderweg zijn, bestaan uit goed opgeleide vakspecialisten. De inspecteurs beschikken over dakdekkersdiploma’s en hebben een speciale opleiding gevolgd bij Tectum voor het correct reinigen, het herkennen en herstellen van storingen en het rapporteren van werkzaamheden op de juiste, overzichtelijke manier.

Certificering Dakdakkersbedrijven

Alle vestigingen beschikken over verschillende certificeringen zoals ISO 9001 en ISO 14001, VCA en het Proces Certificaat Daken volgens BRL4702.